آسیب پذیری نفرون در برابر داروها

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0

آسیب پذیری نفرون در برابر داروها استفاده از داروها برای درمان بیماری های مختلف به جریانی رایج در جهان تبدیل شده است. داروها برای کمک به بدن برای مقابله با این شرایط طراحی شده اند، اما باید برای پالایش از کلیه ها عبور کننداماگاهی … ادامه یافت