تفاوت نفرولوژی و اورولوژی در چیست؟

ارسال شده در: مقالات | 0

هر دو تخصص نفرولوژی و اورولوژی بر کلیه متمرکز هستند و بنابراین تا حدی با هم همپوشانی دارند. تمرکز نفرولوژی بر بیماری­‌ها و شرایطی است که تاثیر مستقیمی بر کلیه­‌ها دارد؛ در حالی که تمرکز تخصص اورولوژی بر بیماری­‌ها و … ادامه یافت