غده فوق کلیوی و هورمون‌های آن

ارسال شده در: مقالات | 0

غده فوق کلیوی و هورمون‌های آن دارای چندین نقش متابولیکی در بدن انسان است که با ترشح هورمون ها آنها را انجام می دهد. دو غده فوق کلیه در بدن هورمون هایی آزاد می کند که به کنترل متابولیسم بدن … ادامه یافت